FISCAL

 • Assessoria fiscal, tant a empreses com a autònoms (professionals i empresarials), amb especial importància de l´esfera personal i familiar.
 • Planificació fiscal patrimonial. Aplicació de tècniques per reduir l´impacte fiscal en les decisions d´inversió i desinversió per part dels patrimonis personals ( successió, matrimoni, impost de patrimoni, fiscalitat de l´estalvi, planificació del patrimoni per la jubilació etc).
 • Planificació i constitució de patrimonis protegits per persones amb discapacitat.
 • Cumplimentació de les obligacions tributàries ( mensuals, trimestrals, anuals).
 • Gestió tributària: altes i baixes a Hisenda, Certificats, Registre de Documents, Censos.
 • Sol·licitud d´aplaçaments i fraccionaments de deutes tributaris a Hisenda.
 • Impost de la Renta i de Patrimoni.
 • Impost sobre la Renta de no Residents i especial cura en els models que s´han de cumplimentar derivats de les seves rentes obtingudes a Espanya. 
 • Anàlisi de la imposició indirecta en els diferents negocis jurídics (compravenda, dissolució de guanys, extincions de condomini, operacions societàries, reestructuració patrimonial etc).IVA, ITPiAJD, Plusvàlues, etc..

TRIBUTARI

 • Assessorament en procediments de gestió, sancionador i recaptador.
 • Presentació de reclamacions davant dels òrgans administratius i contenciosos.
 • Compareixença i representació davant els òrgans d´inspecció.

ASSESSORAMENT COMPTABLE

 • Elaboració de comptabilitats, tant d´activitats empresarials amb caràcter mercantil o no, i activitats professionals ( autònoms). Remissió de totes les presentacions al client.
 • Legalització de llibres comptables ( factures emeses, factures rebudes, béns d´inversió, operacions intracomunitàries, vendes i ingressos, compres i despeses, provisió de fons etc..).
 • Confecció i dipòsit de Comptes Anuals, Memòria i informe de Gestió.
 • Confecció de Comptes de Gestió.
 • Informes i estudis d´estats financers.

LABORAL / SOCIAL

GESTIÓ LABORAL

 • Confecció del contracte de treball, tant normal com de formació, així com el seu registre en el Servei Públic d´Ocupació.
 • Confecció de nòmines, assegurances socials mensuals així com les nòmines per endarreriments  de conveni quan procedeixin.
 • En quant a les pròrrogues o modificacions de contractes, la seva confecció i corresponent registre en el Servei Públic d´Ocupació.
 • Confecció de la baixa del treballador, confecció de la quitança i tota la documentació necessària per sol·licitar el subsidi de desocupació.

 

ASSESSORAMENT LABORAL

 • Estudi  per l´elecció de la millor forma de contractació possible.
 • Estudi d’acomiadaments, càlculs d’indemnitzacions, sancions, advertiments i redacció dels corresponents escrits.
 • Negociació i preparació de convenis i pactes d’empresa.
 • Davant una Inspecció de treball, assistència i representació.
 • Assessorament, tramitació i seguiment d’Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO).
 • Tramitacions de prestacions per incapacitats tant temporals com permanents en qualsevol grau, així com també per viduïtat, orfandat i jubilacions.
 • Defensa i reclamació de qualsevol dret de l’empresa davant el CMAC i el jutjat.
 • Seguiment i representació de recursos i demandes judicials.

JURÍDIC - EMPRESES

Molt aviat actualitzarem aquest espai, on descriure´m tots aquells serveis jurídics que oferirem a les empreses i autònoms. Per a més informació, pots sol·licitar-la amb el formulari de la Web, o bé dirignt un correu a info@aemtia.com

Gràcies


AEMTIA ASSESSORS S.L.

©2020 All rights reserved
Carrer Santa Eugènia, 10 1er 2a
17001 Girona (Spain)
Tel. +34 972 298 353
info@aemtia.com

Aquesta web utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers per oferir una millor navegació. Al navegar-hi l'usuari accepta l'ús que fem de les galetes (cookies). L'usuari pot evitar la generació de galetes (cookies) i eliminar-les mitjançant les opcions del seu navegador. Bloquejar les galetes (cookies) pot implicar que alguns dels serveis i opcions d'aquesta web no funcionin correctament.