Crowdfunding - Fiscalitat i Consells

BLOG PYMES

Crowdfunding - Fiscalitat i Consells

CROWDFUNDING · EMPRESA · FISCALITAT · IRPF · ISD · PYMES

dilluns, 24 / octubre / 2016
Crowdfunding - Fiscalitat i Consells

Crowdfunding – Consells i Fiscalitat

               Fins fa uns anys, quan algú tenia un projecte entre mans amb prou potencial com per llançar-ho al mercat però, amb manca de finançament per desenvolupar-lo, tenia bàsicament tres opcions. Buscar bancs per demanar diners amb les mateixes garanties que no necessitar-lo, cercar alguna subvenció o “enganyar” algun familiar  amb la millor bona fe del mon.

 

El crowdfunding , o finançament col·lectiu va sorgir del Open Source on varis treballadors s´oferien de forma desinteressada per tirar endavant un projecte. El naixement del crowdfunding va ser una via alternativa de finançament, formada per un teixit “d´inversors amb diners” que apostaven i confiaven en “persones amb idees” per tal de que tots arribessin a l´èxit de manera conjunta. Amb els anys s´ha anat consolidant, i cada vegada és més comú trobat tota mena de projectes que poden ser finançats gràcies a aquest sistema (empresarials, associatius, solidàris etc)

Entrant en el tema de la fiscalitat, que és el què interessa en aquest article, es va publicar fa relativament poc una Consulta de la Direcció General de Tributs (25-04-2016) on es tracta els aspectes fiscals del crowdfunding.

En primer lloc, hem de pensar que aquests operacions de finançament col·lectiu es basen en un seguit d´aportacions sense ànim de lucre, per tant són liberalitats sense contraprestació a canvi. Ens situaríem en l´àmbit de l´Impost sobre Successions i Donacions (ISD), ja que aquest grava aquells increments patrimonials obtinguts a títol lucratiu per persones físiques (art 3.1.b) LISD). Qui hauria de fer-se càrrec d´aquest impost, és a dir, el subjecte passiu, serà aquell que es veu afavorit per les donacions, o el donatari (art 5.b LISD).

Ara bé, no es perd aquest caràcter de donació encara que els inversors esperin quelcom de la persona que desenvoluparà la idea i que obté els diners, tal i com es deriva del article 619 del Codi Civil que recull la donació especial “Es también donación la que se hace a una persona por sus méritos o por los servicios prestados al donante, siempre que no constituyan deudas exigible, o aquella en que se impone al donatario un gravamen inferior al valor de lo donado”. Es tractaria així d´una donació especial. Tributaria en aquest cas per tota la donació, i si existissin recíproques prestacions o s´imposés algun gravamen al donatari, es tributaria per ISD només per la diferència,  sense perjudici de que les prestacions concurrents puguin ser gravades per un altre impost (IVA o ITPiAJD), depenent de la naturalesa de les parts i el tipus d´entrega de béns o prestació de serveis que siguin.

Per tant, les conclusions són:

  • L´adquisició de quantitats per part d´una persona física sense contraprestació obligada i amb caràcter lucratiu, estarà subjecte al Impost Sobre Successions i Donacions.  

  • Quan es tracti d´una donació especial (donacions oneroses o remuneratòries) tributaran pel mateix concepte i per la seva totalitat. Si existissin prestacions recíproques o s´estableix algun gravamen al donatari, es tributarà per ISD només per la diferència.

  • L´obligat al pagament, serà la persona física que rep els diners.

  • No hi ha conseqüències fiscals en IRPF, en base l´article 6.4 LIRPF. El què està subjecte a ISD no ho està a IRPF.

  • Si les quantitats percebudes ho son en contraprestació de béns o prestació de serveis, ja no hi haurà caràcter lucratiu, sinó onerós, i després s´haurà d´analitzar la operació per veure si hi ha subjecció a IVA (activitats professionals o empresarials) o per ITPiAJD ( entregues o prestacions de serveis fora l´àmbit empresarial o professional).

 

Per qualsevol consulta, així com aprofundir sobre el Crowdfunding, podeu posar-vos en contacte a info@aemtia.com o al telèfon 972 29 83 53. Moltes gràcies.

 

Edgar MartínÚltims posts

dsc-4049.jpg
RD 11/2021. PRÒRROGA ERTOS I NOVES AJUDES PER CESSAMENT D´ACTIVITAT PELS AUTÒNOMS
S´ha aprovat el dia 28/05 en Consell de Ministres, la pròrroga dels ERTOS fins a setembre així com noves ajudes pel col·lectiu autònom
info
58.jpg
NOVES MESURES DEL 9 AL 23 DE MAIG
Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID 19 a partir del 9 de Maig de 2021
info
Subscriu-te als nostres butlletins:

AEMTIA ASSESSORS S.L.

©2021 All rights reserved
Carrer Major 2, 1º 2ª
08740 Sant Celoni (Spain)
Tel. +34 93 882 39 44
M. +34 601 64 42 59
santceloni@aemtia.com
Carrer Santa Eugènia, 10 1er 2a
17001 Girona (Spain)
Tel. +34 972 298 353
info@aemtia.com