POSSIBLES LÍNIES DEL NOU R.D A PROCLAMAR PEL GOVERN CENTRAL

BLOG PYMES

POSSIBLES LÍNIES DEL NOU R.D A PROCLAMAR PEL GOVERN CENTRAL

EMPRESA · EXEMPCIÓ · FISCALITAT · HISENDA · PYMES

dimecres, 18 / març / 2020
POSSIBLES LÍNIES DEL NOU R.D A PROCLAMAR PEL GOVERN CENTRAL

Ahir el president del Govern Central apareixia a les 15h de la tarda per proclamar la major injecció de diner de la història, i manifestant que l´Estat aguantarà a les empreses. Va dir “que no deixaria ningú penjat” (adjuntem nota de premsa de la Moncloa en aquesta entrada al Blog).

A aquesta hora del  matí, encara no s´ha publicat el BOE amb el Real Decret on es desenvolupen les mesures, però hem pogut tenir accés a un esborrany del mateix, i a falta de la seva publicació definitiva i estudi detalladíssim, veiem les següents línies:

AUTÒNOMS / EMPRESARIS INDIVIDUALS / NO AUTÒNOMS MERCANTILS-SOCIETÀRIS

 

  • Prestacions extraordinàries per autònoms – aquells afectats pel tancament provocat pel COVID-19 i definits en el RD 463/2020 de l´estat d´alarma (obligats suspendre l´activitat pel RD) i que vam comentar en una anterior entrada del blog, podrien accedir a una prestació del 70% de la seva base reguladora. El termini de cobrament serà per un mes ampliant-se fins a un mes més en cas de pròrroga de l´estat d´alarma.

 

  • En el supòsit que l´activitat no fos suspesa directament pel RD, els autònoms hi podran accedir si s´acredita la davallada de la facturació en al menys el 75% en comparació a la efectuada en el semestre anterior.

 

Aquestes mesures també serien aplicables a socis cooperativistes i incompatible amb qualsevol altra prestació.

S´ha d´estudiar com s´acreditarà la davallada de la facturació des de la sol·licitud que podrà fer l´autònom.

Insistim que el BOE no s´ha publicat i es tracta de comentaris sobre l´esborrany que probablement es publicarà, i que s´ha de desenvolupar reglamentàriament

 

Mesures de flexibilització dels mecanismes d´ajust temporal d´activitat per EVITAR ACOMIADAMENTS

El decret dona lloc a interpretacions, ja que aquelles empreses i autònoms que puguin qualificar el tancament de les seves empreses per força major, es veuran beneficiats de un tipus d´ERTE (Expedients de Regulació Temporal d´Empleo/Ocupació) més ràpids, on es suspendran els contractes dels treballadors qui cobraran del seu atur, i l´empresa no haurà de pagar la seguretat social. EL mateix text recull ..” Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

El fet de que la norma indiqui “que queden debidamente acreditados” dona lloc a pensar que les activitats que directament van ser suspeses pel Real Decret de l´Estat d´alarma, sí podran accedir a aquests beneficis, però les demés – si no s´acrediten degudament – s´hauran de limitar a un ERTE normal on l´empresa haurà de seguir abonant els seguros socials però el treballador podrà cobrar la prestació de l´atur. A més, hi ha un altre article que ens parla de mesures excepcionals en procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, per tant, sembla que el mateix legislador vol diferenciar una de les altres (força major – aquelles que obliga el RD Estat d´Alarma a tancar, i Causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció derivades del COVID-19 però que no han estat suspeses d´activitat directament).

La línia d´interpretació és molt fina i a falta d´estudi de la norma definitiva i desenvolupament, el quid de la qüestió està en acreditar una “força major” en el sentit jurídic, per beneficiar-se d´un ERTE més flexible.

Si és important en aquests moments enviar un missatge de calma i no precipitar decisions.

És millor en aquest cas perdre un dia o dos per decidir quin és el plantejament més correcte si la teva empresa o activitat s´ha vist abocada a tancar o a suspendre l´activitat pel COVID-19, que no prendre un decisió precipitada i errònia.

 

A nivell fiscal, podem avançar el següent:

  • Les autoliquidacions s´han de seguir presentant (Model 720, IVA´s , retencions..etc).

 

  • Liquidacions que notifiqui l´administració amb període voluntari de pagament o de constrenyiment a partir de que es publiqui el Decret, s´ampliaran els terminis fins el 20 de Maig de 2020. En cas de que estiguin “vius” en aquest moment i no hagin acabat, s´ampliaran fins al 30 d´abril.

 

  • Fraccionaments i ajornaments que estaven vius i pendents de pagament a partir de l´entrada del Decret (quan es publiqui), s´ajornaran fins al 30 d´abril de 2020. S´ha de veure després com es fraccionarà.

 

  • Es suspenen requeriments, diligencies d´embargament, procediments de constrenyiment, sol·licituds d´informació fins al 20 de maig si encara no estan notificades a l´entrada del Real Decret que s´ha de publicar, i si estiguessin vigents d´abans, quedarà tot suspès fins el dia 30 d´abril de 2020.

 

Aquestes mesures junt a les aprovades el passat divendres d´ajornaments fins a 30.000€ per tot tipus de deutes sense garanties - per una duració de 6 mesos i sense meritar interessos de demora pels 3 primers mesos -  ajudarien a les empreses i autònoms a pagar els impostos d´abril quasi a mitjans de maig, així com aquells ajornaments que tinguin vigents a data d´avui, es podrien ajornar fins al 30 d´abril. Hem de tenir en compte que els 30.000 euros són per el deute conjunt que tingui l´obligat tributari (tant l´ajornat com el corresponent a cada impost) en el moment de sol·licitar-lo, per tant, les mesures podrien perdre eficàcia en el cas de que el contribuent superi aquests 30.000 euros pel conjunt de deutes, ja que hauria d´aportar avals. En aquest cas, només es veuria beneficiat per l´ajornament dels fraccionaments pendents que s´aplaçarien automàticament a 30 d´abril (fraccionaments corresponents a 20/03/2020 i 05/04/2020 si el Decret s´aprova avui).

 

És aviat encara per treure conclusions. Quan tinguem la redacció definitiva del Decret i contrastem que no hi hagi canvis amb l´esborrany contrastat, us anirem informant.

Gràcies!

No oblidis a compartir la nostra entrada si creus que pot ser d´utilitat a qualsevol contribuent!

AEMTIA ASSESSORS

info@aemtia.com

972 29 83 53

 


ndp-coronavirus-v2-docx-pdf-pdf-1-.pdfÚltims posts

dsc-4049.jpg
RD 11/2021. PRÒRROGA ERTOS I NOVES AJUDES PER CESSAMENT D´ACTIVITAT PELS AUTÒNOMS
S´ha aprovat el dia 28/05 en Consell de Ministres, la pròrroga dels ERTOS fins a setembre així com noves ajudes pel col·lectiu autònom
info
58.jpg
NOVES MESURES DEL 9 AL 23 DE MAIG
Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID 19 a partir del 9 de Maig de 2021
info
Subscriu-te als nostres butlletins:

AEMTIA ASSESSORS S.L.

©2021 All rights reserved
Carrer Major 2, 1º 2ª
08740 Sant Celoni (Spain)
Tel. +34 93 882 39 44
M. +34 601 64 42 59
santceloni@aemtia.com
Carrer Santa Eugènia, 10 1er 2a
17001 Girona (Spain)
Tel. +34 972 298 353
info@aemtia.com