SENTÈNCIA TSJM EXEMPCIÓ PRESTACIÓ DE MATERNITAT

SENTÈNCIA TSJM EXEMPCIÓ PRESTACIÓ DE MATERNITAT

EXEMPCIÓ · FISCALITAT · HISENDA · IRPF · PRESTACIÓ DE MATERNITAT

dilluns, 21 / novembre / 2016
SENTÈNCIA TSJM EXEMPCIÓ PRESTACIÓ DE MATERNITAT

Exempció en IRPF prestació de maternitat

Els mitjans de comunicació s´han fet eco avui de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que declara exemptes les prestacions de maternitat. Aquesta sentència ha estat fruit de la lluita d´una contribuent que va demanar la devolució d´ingressos indeguts per el  què havia tributat en IRPF al rebre la prestació de maternitat. 

Aquest tema, poc pacífic a nivell fiscal,  ja va ser polèmic l´any 2013 davant un allau de reclamacions per part de contribuents i que va forçar a l´Agència Tributària a publicar una de les seves “recurrents” notes informativa on deixava les prestacions de maternitat fora de l´àmbit de l´exempció del article 7)h de la Llei d´IRPF, atorgant només aquest caràcter a aquelles que provinguéssin d´entitats pertanyents a les Comunitat Autònomes o locals.

L´article 17.2a) de la Llei d´IRPF qualifica de Rendiments del Treball els.. ) apartat 1ª – “Las pensiones y haberes pasivos percibidos de la Seguridad Social y clases pasivas y demàs prestacions públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad o similares, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 7 de esta Ley”.

Per un altre costat, l´article 7)h del mateix articulat recull que les prestacions familiars regulades al Capítol IX del Títol II de la Llei General de la Seguretat Social, estaran exemptes, i que també estaran exemptes les prestacions públiques per maternitat percebudes de les CCAA i ens locals (tercer paràgraf).

Vàries consultes de la Direcció General de Tributs (V3163/2013 de 24 d´Octubre de 2013, V3404/2013 de 21 Novembre de 2013, entre altres)  així com la nota abans comentada, recollien que les úniques prestacions de maternitat que podien estar exemptes, eren aquelles que procedien de la Comunitat Autònoma o àmbit local, però no resultava d´aplicació l´exempció a aquelles que provinguessin de la Seguretat Social.

La sentència objecte de polèmica, diu que l´INSS és una entitat gestora de la Seguretat Social, amb personalitat jurídica pròpia, i adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, i que té encomanada la gestió i administració de les prestacions econòmiques de la Seguretat Social. Degut a aquesta naturalesa, el Tribunal falla a favor de que la prestació per maternitat percebuda d´aquest ens públic ha d´estar forçosament inclosa entre les prestacions públiques assenyalades en primer lloc amb caràcter general, i a continuació, amplia aquest benefici fiscal a aquelles prestacions que puguin tenir procedència d´altres entitats públiques, com les locals o autonòmiques.

El Tribunal creu que la interpretació feta per l´AEAT no és l´encertada, ja que fa una interpretació totalment restrictiva del apartat que es remet a les prestacions autonòmiques i locals, sense tenir en compte l´abast general  que es deriva del primer paràgraf del article. 

Per tant, hem d´estar atents a la reacció d´Hisenda. Si es canviés el criteri, s´ha calculat que a l´Estat li costaria més de 1.300 milions d´Euros i que hi hauria més d´un milió de contribuents afectats. També seria d´aplicació en el cas de prestacions de paternitat (15 dies envers les 16 setmanes de la maternitat).

Nosaltres, de moment recomanem ser cauts, i esperar uns dies a veure si l´AEAT treu alguna altre nota informativa. Hem de recordar que aquesta sentència no crea jurisprudència, i que ara mateix la única via per declarar l´exempció d´aquest tipus de renda seria la contenciosa, amb tots els costos que això suposa.  Per tant, de moment, seguirà tocar pagant, i a veure com se´n ensurt l´Administració Tributària.  Després tindrem tots els elements per veure si és viable demanar la devolució d´ingressos indeguts. 

Podeu consultar-nos sense cap compromís al 972 29 83 53 i a info@aemtia.com, 

AEMTIA ASSESSORS

Departament laboral i fiscalÚltims posts

dsc-4049.jpg
RD 11/2021. PRÒRROGA ERTOS I NOVES AJUDES PER CESSAMENT D´ACTIVITAT PELS AUTÒNOMS
S´ha aprovat el dia 28/05 en Consell de Ministres, la pròrroga dels ERTOS fins a setembre així com noves ajudes pel col·lectiu autònom
info
58.jpg
NOVES MESURES DEL 9 AL 23 DE MAIG
Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID 19 a partir del 9 de Maig de 2021
info
Subscriu-te als nostres butlletins:

AEMTIA ASSESSORS S.L.

©2021 All rights reserved
Carrer Major 2, 1º 2ª
08740 Sant Celoni (Spain)
Tel. +34 93 882 39 44
M. +34 601 64 42 59
santceloni@aemtia.com
Carrer Santa Eugènia, 10 1er 2a
17001 Girona (Spain)
Tel. +34 972 298 353
info@aemtia.com