SUBVENCIÓ A LES EMPRESES PER CONTRACTAR EN PRÀCTIQUES A JOVES AMB TITULACIÓ

SUBVENCIÓ A LES EMPRESES PER CONTRACTAR EN PRÀCTIQUES A JOVES AMB TITULACIÓ

EMPRESA

dimarts, 11 / gener / 2022
SUBVENCIÓ A LES EMPRESES PER CONTRACTAR EN PRÀCTIQUES A JOVES AMB TITULACIÓ

Objectiu

Subvencions a les empreses per a la contractació en practiques de persones

joves menors de 30 anys durant un any a jornada completa.

 

Empreses beneficiaries i persones destinatàries dels contractes

Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Subvenció

són :

-A les cooperatives de treball associat.

-A les persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb

capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes

legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

Queden excloses agències de col·locació, persones jurídiques privades sense

ànim de lucre (associacions i fundacions), empreses d'inserció i empreses de

treball temporal.

Les persones destinatàries serán joves majors de 16 anys i menors de 30

anys que estiguin inscrites al SOC com a demandants d'ocupació no ocupades

(DONO) i que tinguin capacitat per formalitzar un contracte de treball en el

moment de la seva signatura.

Cal que acreditin la possessió d’un títol universitari o de formació professional

de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un

certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així

com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en

practiques

Tots els requisits i les condicions s'han de poder acreditar el dia hàbil laborable

immediatament anterior a l'inici del contracte.

 

Característiques

Contractes amb durada mínima de 12 mesos i a temps complet.

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per

aquesta convocatòria d'ajut, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la

plantilla de l’entitat beneficiària, excepte quan es tracti d'una persona física o

jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre

de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

El lloc de treball ocupat per la persona participant, objecte del contracte

subvencionat, ha d'estar relacionat amb la titulació de la persona contractada.

 

Imports subvencionables

La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros. Per tant, la

subvenció és de 17.684,52 euros per a un contracte de 12 mesos a temps

complert.

 

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds comença el 31 de desembre de 2021 a

les 9:00 hores i finalitza el dia 31 de març de 2022, a les 15:00 hores.

Els contractes que podran ser objecte de subvenció està previst que siguin

contractes subscrits des de un mes abans a l’entrada en vigor de la Resolució

de convocatòria i fins al 28/02/2022.

Nota important: Els atorgaments de les subvencions es faran per ordre

d'entrada

 

Per a la seva tramitació o ampliar informació, pots contactar-nos a info@aemtia.com o al 972298353. 

Gràcies


https://www.youtube.com/watch?v=avqFqNGJZvs&t=96s


Últims posts

suvfencio2.jpg
SUBVENCIÓ CONTRACTACIÓ MENORS DE 30 ANYS
Fins el 31/03/2022 es pot sol·licitar aquesta subvenció per afavorir la contractació i dotar a l´empresa de fons
info
suvfencio1.jpg
SUBVENCIÓ CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES DE 30 I MÉS ANYS
Oberta convocatòria el 10 de Gener fins el 31/05/2022
info
Subscriu-te als nostres butlletins:

AEMTIA ASSESSORS S.L.

©2022 All rights reserved
Carrer Major 2, 1º 2ª
08740 Sant Celoni (Spain)
Tel. +34 93 882 39 44
M. +34 601 64 42 59
santceloni@aemtia.com
Carrer Santa Eugènia, 10 1er 2a
17001 Girona (Spain)
Tel. +34 972 298 353
info@aemtia.com