SUBVENCIÓ CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES DE 30 I MÉS ANYS

SUBVENCIÓ CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES DE 30 I MÉS ANYS

EMPRESA · PYMES

martes 11 de enero de 2022
SUBVENCIÓ CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES DE 30 I MÉS ANYS

Objectiu

Subvencions a les empreses per a la contractació temporal o indefinida de

persones joves majors de 30 anys durant un any a jornada completa.

 

Empreses beneficiaries i persones destinatàries dels contractes

Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Subvenció

són :

- Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb

capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

- Les entitats sense ànim de lucre, així com les associacions i fundacions;

subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

- Les cooperatives de treball associat. subscriure, com empresàries, un

contracte de treball.

-No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d'inserció

ni les empreses de treball temporal.

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats

- Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones

- Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.

- Desocupades de llarga durada.

S'entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant

d'ocupació, en situació de desocupació o no donada d'alta a la Seguretat Social

un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors

a la contractació laboral objecte de la sol·licitud.

Tots els requisits i les condicions s'han de poder acreditar el dia hàbil laborable

immediatament anterior a l'inici del contracte.

 

Característiques

En aquesta convocatòria son subvencionables els contractes indefinits i els

contractes temporals amb una durada mínima de 12 mesos.

En el cas de contractes per obra i servei determinat, l'entitat sol·licitant ha

d'aportar una declaració responsable on s'indiqui que la durada prevista de

l'obra i servei és com a mínim de 12 mesos.

No són subvencionables els contractes de relleu, d'interinitat en totes les seves

modalitats, els contractes per a la formació i l'aprenentatge i els contractes en

pràctiques.

S'estableix un nombre màxim de 5 contractes subvencionables per sol.licitant i

no es preveuen substitucions en el cas de baixes prematures de les persones

contractades.

Les persones destinatàries no poden haver estat contractades per la mateixa

persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos anteriors al contracte pel qual es

demana la subvenció..

Els contractes s'han de celebrar a temps complet i tenir el centre de treball

ubicat a Catalunya. Aquestes condicions no es poden alterar durant el període

subvencionable.

 

Imports subvencionables

La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros. Per tant, la

subvenció és de 17.684,52 euros per a un contracte de 12 mesos a temps

complert.

 

Terminis

Comença el 10 de gener de 2022 a les 9:00 hores i finalitza el dia 31 de maig

de 2022, a les 15:00 hores.

Per a la seva tramitació o ampliar informació, pots contactar-nos a info@aemtia.com o al 972298353. 

Gràcies


https://www.youtube.com/watch?v=avqFqNGJZvs&t=96s


Últimos posts

suvfencio2.jpg
SUBVENCIÓ CONTRACTACIÓ MENORS DE 30 ANYS
Fins el 31/03/2022 es pot sol·licitar aquesta subvenció per afavorir la contractació i dotar a l´empresa de fons
info
suvfencio1.jpg
SUBVENCIÓ CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES DE 30 I MÉS ANYS
Oberta convocatòria el 10 de Gener fins el 31/05/2022
info
Suscríbete a nuestra newsletter:

AEMTIA ASSESSORS S.L.

©2022 All rights reserved
Carrer Major 2, 1º 2ª
08740 Sant Celoni (Spain)
Tel. +34 93 882 39 44
M. +34 601 64 42 59
santceloni@aemtia.com
Bonastruc de Porta 20, 2º 1ª
17001 Girona (Spain)
Tel. +34 972 298 353
M. +34 606 360 728
info@aemtia.com